کیوان شاه کرمی

گرافیست ، طراح و توسعه دهنده وب

دانشجوی کارشناسی نرم افزار

دانشگاه فنی و مهندسی شهید شمسی پور - تهران

+98 916 860 6049

Info@Keiv.ir

درباره من مهارت ها نمونه کار پرداخت